Aitame Teil ideed ellu viia!

Meist


Projektid24 konsultantidel on 15 aastat kogemust äriplaanide, finantsanalüüside, projektitaotluste, arengukavade koostamisel ja nõustamisel. Eelkõige oleme keskendunud projektitaotluste ja äriplaanide koostamisele.

  • Projektid24 meeskonnana oleme alates 2012.a koostanud:
     ca 50 äriplaani, projektitaotlust jm arendustöid ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühendustele, sihtasutustele
  • kogumaksumusega ca 27 milj eurot,
  • millega on kaasatud toetusvahendeid ca 7,5 milj eurot (EASi, PRIA, KIKi, maaelu LEADER, kalandus LEADER, KÜSK, Interreg jt fondidest),
  • toetuste taotlemise edukus on üle 90%.


Meie teenused võiksid esmajoones huvi pakkuda ettevõtlikele inimestele ja toimekatele asutustele - nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, mittetulundusühendustele ja sihtasutustele.

Olete õiges kohas, kui Teil on vaja:

  • kaasata lisarahastust oma idee elluviimiseks
  • teha finantsanalüüs
  • koostada projektitaotlus rahastajale
Esmane konsultatsioon on tasuta, peale mida on Teie otsustada teenuse tellimine.

Meie missioon on aidata kliendil leida oma ideele parim teostuslahendus ja vahendid oma idee realiseerimiseks.