Aitame Teil ideed ellu viia!

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!


Teenus on vajalik, kui soovite arengut strateegiliselt planeerida ja samas hinnata realistlikult enda võimekust selle elluviimisel. 


Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise teenus on suunatud kohalikule omavalitsusele piirkonna arengu kavandamiseks, mittetulundusühingule, sihtasutusele ja ettevõtjale enda arenguplaanide läbimõtlemiseks ning soovitu saavutamiseks tegevuste planeerimisel.

Arengukava koostamine toimub mitmes omavahel seotud etapis:

  • Hetkeolukorra ja arengueelduste analüüs (sh kohaliku omavalitsuse sotsiaal-majanduslik olukord, olemasolevad ressursid, tegutsemiskeskkond, probleemid ja võimalused, arengustsenaariumid).
  • Arengustrateegia väljatöötamine (visioon, missioon, eesmärgid).
  • Tegevuskava väljatöötamine ja finantseerimisvõimekuse analüüs.