Aitame Teil ideed ellu viia!

Äriplaanide ja finantsanalüüside koostamine

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!


Äriplaani koostamise kõige tähtsam põhjus on iseenda mõtetes selguse saamine.

Äriplaan kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab.

Äriplaani koostamise käigus määratleb ettevõtja täpsemalt tooted ja teenused, tarbijad, turustuskanalid ning teised edukaks konkureerimiseks vajalikud komponendid ja hindab äritegevuse oodatavaid finantstulemusi.


Aitame leida toetusvõimalusi nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele. Leiame teie ettevõttele/organisatsioonile sobiva toetuse allika. Peamiselt tegeleme Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuste poolt antavate toetusprojektide koostamisega.

  • Aitame sõnastada äriideed ning ühildada seda ettevõtte strateegiaga.
  • Analüüsime tegevusvaldkonda ja turgu (sh nõudlust ja konkurentsi).
  • Aitame kavandada organisatsiooni struktuuri.
  • Oleme abiks turundusstrateegia ja -plaani väljatöötamisel.
  • Aitame otsida ja valida rahastamisallikaid või toetusi.
  • Koostame finantsmudeleid ja finantsprognoose.
  • Teeme finantsanalüüsi, sh analüüsime tasuvust ja likviidsust.
  • Aitame analüüsida projekti riske.