Aitame Teil ideed ellu viia!

Projektijuhtimine

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!


Projekti elluviimisel tuleb järgida rahastaja nõudeid, moodustada pädev meeskond ja korraldada sisutegevused vastavalt lubatud ajakavale, koostada aruandeid ja muid dokumente. 


Meie projektijuhtimise teenus tagab selle, et projekti paberimajandus oleks korras projekti edukaks elluviimiseks.

 
Projektijuhtimine on oluline iga projekti elluviimisel, nii kohalikule omavalitsusele, ettevõttele, mittetulundusühingule või sihtasutusele, riigi- või haridusasutusele.

 • Selgitame lihtsalt ja arusaadavalt rahastaja nõudeid projektile.
 • Aitame moodustada pädeva projekti meeskonna ja koordineerime meeskonna tööd.
 • Organiseerime projekti töökoosolekud ja jälgime projekti eesmärkide täitmist.
 • Korraldame projekti osapoolte kommunikatsiooni ja toimiva infovahetuse.
 • Korraldame projekti teavitustegevused ja igapäevase koostöö projekti partnerite ning rahastajatega.
 • Jälgime projekti ajagraafikust kinnipidamist ja anname soovitusi selle tagamiseks.
 • Jälgime projekti eelarve täitmist ja raha nõuetekohast täitmist.
 • Koostame projekti aruandluse, ette- ja väljamaksetaotlused, vajadusel  aitame vastata rahastaja järelepärimistele.


Keerukamate koostööprojektide (sh rahvusvaheliste) ettevalmistamisel pakume järgmiseid teenuseid:

 • esialgse idee sõnastamisest eesmärkide formuleerimiseni
 • rahastaja ja partnerite otsing
 • tegevuskava ja eelarve koostamine
 • projektitaotluse koostamine
 • rahastuse saamisel pakume projektijuhtimise teenust