Aitame Teil ideed ellu viia!

Rahastus- ja projektitaotluste koostamine

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!


EAS-i toetusfondide andmebaas


Teenus on vajalik, kui otsid rahalist tuge oma ettevõttega alustamiseks, tegutseva ettevõtte arengu/ekspordiplaani elluviimiseks, kohaliku omavalitsuse investeeringuobjekti teostamiseks või muu arendusprojekti elluviimiseks, mittetulundusühenduse kogukonna arengule suunatud tegevuse või investeeringuobjekti teostamiseks.


Aitame Teil kirjeldada:

 • Mis on projekt?
 • Missugused on projektiga seotud etapid ja tegevused?
 • Aitame formuleerida, millised on projekti:
  • eesmärgid
  • tulemused
  • sihtgrupid
  • partnerid
  • tegevuskava
  • eelarve
  • riskid
  • taustainfo
 • Kuidas leida partnereid?
 • Kuidas koostada meeskonda?
 • Kuidas juhtida meeskonda?
 • Kuidas teostada projekti teavitustegevust?