Aitame Teil ideed ellu viia!

Teostatavus-tasuvusanalüüside koostamine

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!


Tasuvus- ja teostatavusanalüüs (TTA) aitab projekti ettevalmistajal hinnata, kas projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud, majanduslikult ning finantsiliselt jätkusuutlik.

 

Selleks pakub TTA vastust järgmistele küsimustele:

  • kas projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv?
  • kas projekt on efektiivselt teostatav?
  • kas projekt on majanduslikult tasuv, millised tulud ja kulud kaasnevad?
  • kas tegevused haakuvad kohaliku omavalitsuse ja riigi teiste strateegiliste dokumentidega ja arenguplaanidega?


Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamisel juhindume järgmistest dokumentidest:

  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja töötatud Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine juhend 
  • Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud Tulu teenivate projektide analüüsimise juhend (finantseerimisvajaku leidmiseks)