Aitame Teil ideed ellu viia!

Tehtud tööd

Projektid24 poolt koostatud ja rahastatud projektid avalikule sektorile:

– Sauga Vallavalitsus – Sauga tehnopargi väljaarendamine, esitatud PKT programmi II vooru 2017.a

– SA Jõulumäe Tervisespordikeskus – Jõulumäe teenindus- ja curlingumaja rajamine, esitatud EAS PKT programmi II vooru 2017.a

– Tõstamaa käsitöökeskuse väljaarendamine (Tõstamaa Vald), esitatud EAS PKT programmi II vooru 2017.a

– Läänemere Kunstisadama rajamine (taotleja SA Uue Kunsti Muuseum), esitatud EAS PKT programmi II vooru 2017.a

– Keila Valla „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine“, EAS rahastatud (PKT programm), projekti maht ca 965 000 eurot, 2016.a

– Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine, EAS rahastatud (PKT programm), projekti maht 497 969 eur, 2016.a

– Jänesselja lasteaia piirdeaia rajamine, EASi rahastatud, projekti maht 17 000 eur, 2015.a

 

– Lottemaa teemapargi projektitaotluse koostamine EASi turismitoote arendamise meede, projekti aruandluse koostamine, projekti elluviimise nõustamine, projekti maksumus 6 319 610 eurot (sh toetus 4 423 552 eurot), 2013.-2015.a

– koolimajale uue katuse ehitamine, projekti maht ca 100 000 eur, osaliselt rahastatud EASi poolt, 2013.-2014.a

– maaküttesüsteemi rajamine koolimajale, projekti maht ca 80 000 eur, rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, 2013.-2014.a

– SA Leiutajateküla, Lottemaa avalikule ranna-alale laste mänguväljaku rajamine, 2012.a

– MTÜ Ühendus Pärnu Väike Folk, pillide ja rahvuslike motiividega esinemiskostüümide soetamine pasunakoorile “Õnn tuli õuele”, 2011.a

 

 

Projektid24 poolt koostatud ja rahastatud ettevõtlusprojektid:

 

– Kuressaare kogupere- ja elamuskeskus Hõbevalge (Thule koda) rajamine, EAS rahastatud (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede), projekti maht 2 366 120 eurot (sh toetus 2 011 202 eurot), 2016-2018 a.

 

– tootmisettevõttele (AS Wendre) seadmete soetamine jäätmetekke vähendamiseks, projekti maht 177 550 eur, osaliselt rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, 2015.-2016.a (jätkub)

 

– puidutööstusettevõttele seadmete soetamine, projekti maht 26 000 eur, 2015.-2016.a (jätkub)

 

– kasutuseta endiste tööstushoonete lammutamine, rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, projekti maht 98 000 eur, 2015.a

 

– metalli plasmalõiketeenuse käivitamine, projekti maht 120 000 eur, finantseeritud pangalaenu ja EASi starditoetusega, 2015.a

 

– iluteenuste salongi käivitamine, projekti maht 9200 eur, finantseeritud osaliselt starditoetusega, 2014.-2015.a

 

– puitplaatide tootmise käivitamine, projekti maht 115 000 eur, finantseeritud pangalaenu ja starditoetusega, innovatsiooniosak, 2014.-2015.a

 

– pizza kohviku avamine Tallinnas, projekti maht 11 000 eur, starditoetus, 2014.a

 

– suitsuliha tootmise käivitamine, projekti maht 9000 eur, starditoetus, 2014.a

 

– liimpuitplaatide turundamine Skandinaavias, projekti maht 9700 eur, omavalitsuse toetus, 2014.-2015.a

 

– ripplagede turundamine Euroopas, projekti maht 9400 eur, omavalitsuse toetus, 2014.-2015.a

 

– taimede hooldusteenuse käivitamine, projekti maht ca 8000 eur, osaliselt rahastatud EASi poolt, 2014.a suvi

 

– tootmisettevõttele seadmete soetamine, projekti maht ca 120 000 eur, osaliselt rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, 2014.a suvi

 

– toitlustuskoha rajamine, projekti maht ca 90 000 eur, osaliselt rahastatud EASi poolt, 2014.a suvi

 

– tootmisettevõttele seadmete soetamine, projekti maht ca 300 000 eur, osaliselt rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, 2013/2014.a

 

– tootearendusprojekti taotluse koostamine, EASi tootmisettevõtete arendustoetuse meede, toetus eraldatud sügis 2013.a (projekti maht 160 000 eurot)

 

– liimpuitplaadi tootmiseks investeeringud, EASi toetus eraldatud sügis 2013.a (projekti maht ca 50 000 eurot)

 

– rahvusvahelise jäätisekohvikute keti edasiarendamine Eestis, turundusprojekti maht ca 7000 eurot, osaliselt EASi rahastatud, 2013.a

 

– paadisildade tootmise käivitamine, projekti maht ca 8000 eur, sh Töötukassa ettevõtlustoetus, 2013.a

 

– kalandusturismi arendamiseks Harjumaal investeeringud, kalandusvõrgustiku LEADER (PRIA) ettevõtlustoetuse otsus suvi 2013.a (projekti maht 18 000 eurot)

 

– tootmisettevõtte (Harjumaa, küttegraanulid) ekspordi arendamiseks investeeringutoetus, EASi kasvutoetus eraldatud suvi 2013.a (projekti maht 73 000 eurot)

 

– tootmisettevõttesse Pärnumaal rahvusvahelise turundusjuhi töölevõtmiseks projektitaotluse (sh äriplaan, finantsprognoosid) koostamine, EASi arendustöötaja kaasamise meede, toetus eraldatud suvi 2013 (projekti maht 99000 eurot)

 

– lihaveisekasvatuse arendamine Harjumaal, maaeluvõrgustiku LEADER (PRIA) ettevõtlustoetus eraldatud sügis 2013.a (projekti maht 21000 eurot)

 

– haljastus- ja hooldustööde teostamiseks Pärnumaal äriplaani ja finantsprognooside täiendamine, eraldatud Töötukassa ettevõtlustoetus 4474 eurot suvi 2013

 

– tootmisettevõttele Venemaa, Läti ja Leedu ekspordi turundusplaani, finantsprognooside ja projektitaotluse koostamine, EASi ekspordi arendamise toetus eraldatud kevad 2013 (projekti maht 120 000 eurot)

 

– tootmisettevõttele ekspordi turundusplaani, finantsprognooside ja projektitaotluse koostamine, toetus eraldatud kevad 2013

 

– mootormasinate remonditöökoja rajamine Harjumaal, hoone renoveerimine ja seadmete soetamine, PRIA  investeeringutoetuse meede, toetus eraldatud talv 2013.a (projekti maht ca 70 000 eurot)

 

– kaevetööde teostamiseks ekskavaatori soetamine, äriplaani ja finantsprognooside koostamine, eraldatud Töötukassa ettevõtlustoetus 4474 eurot talv 2013.a

 

– hooldustööde (niitmine, lumetõrje tänavatelt/maa-aladelt) käivitamiseks Harjumaal vajalikud investeeringud, äriplaani, finantsprognooside ja projektitaotluse koostamine, EASi starditoetus eraldatud talv 2012.a

 

– Vesimentor OÜ, plastikkaevude ja -keldrite tootmine, ekspordistrateegia, finantsprognooside ja projektitaotluse koostamine, eraldatud EASi ekspordi arendamise toetus sügis 2012.a (projekti maht 130000 eurot)

 

– Cable Man OÜ, kaablite taaskasutamine, EASi starditoetus, 2012.a

 

– LED-valgustite müügi toetamiseks turundustegevuste elluviimine, EASi starditoetus, 2012.a

 

– Kuursaali OÜ, Pärnu Kuursaali sakstekambri sisustuse soetamine, EASi starditoetus, 2012.a

 

– Saare Hostel OÜ, Saare Hosteli avamine, EASi starditoetus, 2012.a

 

– Koivu OÜ, Doberani rannamaja renoveerimine ja avamine, 2012.a

 

– OÜ Hansik LP, vee-, kanalisatsiooni- ja sadevee torustike ehitamine, EASi starditoetus, 2012.a

 

 

– OÜ Renato, rasketehnika rent, äriplaani koostamine, 2012.a

 

 

Projektid24 meeskonna poolt teostatud muud tööd:

 

– Scanfil OÜ, ettevõtte jäätmekava koostamine, 2012.a

– SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, väikese- ja keskmise suurusega

  ettevõtete rahvusvahelistumise projekti BASIS juhtimine, õppereisi

  korraldamine ja seminari läbiviimine, 2012.a

– SA Leiutajateküla, Lottemaa teemapargi väljaarendamise projekti assisteerimine,

  2012.-2013. a

 

 

Mõned näited IN Consulting OÜ meeskonna liikmete Ivari Niinemäe ja Imre Toodu poolt aastatel 2006-2012 Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses töötades ellu viidud töödest:

 

– Lottemaa teemapargi väljaarendamiseks projektitaotluse koostamine EASi

  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 2010.a;

– Kihnu Muuseumi väljaarendamiseks teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine,

  projektitaotluse koostamine EASi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise

  programmi 2008.a;

– Jõulumäe Tervisespordikeskuse väljaarendamiseks teostatavus-tasuvusanalüüsi

  ja projektitaotluse koostamine EASi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise

  programmi 2008.a, projekti elluviimise protsessi nõustamine 09.2008.-02.2010;

– Kihnu Pärimuskultuurikeskuse (2010.a) ja Kaisma Suurjärve puhkeala

  (2010.-2012.a) väljaarendamiseks teostatavus-tasuvusanalüüside koostamine;

– Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ protsessi juhtimine ja nõustamine 2008.-2010.a;

– Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengustrateegia 2013 koostamine 2007.-2008.a.